Projenin başlangıç toplantısı 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde İzmir’de, proje ortak kurumlardan temsilcilerin tam katılımı ile Dokuz Eylül Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Başlangıç toplantısında ortaklar kurumlarını ayrıntılı bir şekilde sunmuş ve bu da ortaklar arasında iletişimi güçlendirmiştir. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi ve APEC Eğitim Danışmanlığı tarafından proje çıktılarını hazırlamak için görev dağılımları sunulmuştur. Ayrıca, iki anketin uygulanmasına ve seçmeli ders müfredatının hazırlanmasına karar verilmiştir.