23.06.2020

E-DigiLit projesinin 4. çevrimiçi toplantısı 23 Haziran 2020’de gerçekleştirildi. İlk çıktı “Seçmeli Ders Müfredatı” nın en önemli parçası olan öğrenme çıktıları İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 12 araştırmacı tarafından tartışıldı.

28.05.2020

E-DigiLit projesinin 3. çevrimiçi toplantısı
28.05.2020’de gerçekleştirilmiştir. İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 13 araştırmacı ile “Proje Yönetimi”, “Yaygınlaştırma”, “Müfredat” konularında çalışılmıştır.

05.05.2020

Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamında desteklenen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin koordinatör olduğu Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)” başlıklı, 2019-1-TR01- KA203-076155 numaralı projenin 2. çevrimiçi toplantısı 05.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den araştırmacıların yer aldığı 13 katılımcı ile üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik hazırlanacak müfredat ve içerikler ile ilgili konular üzerinde çalışılmıştır. Buna ek olarak, iş zaman çizelgeleri gözden geçirilerek proje ile ilgili kararlar alınmıştır.