Etkinlik Yeri: Disruptive Media Learning Lab, Frederick Lanchester Library, Coventry University, Gosford Street, Coventry, CV1 5DD and Frank Whittle Building, Coventry University, 3 Gulson Road, Coventry, CV1 2JH

Tarih: 28 Mart 2022 ve 21 Nisan 2022

Coventry Üniversitesi, proje süresince geliştirilen Fikri Çıktıları paylaşmak ve yaymak amacıyla Mart ve Nisan 2022’de E-DigiLit için iki çoğaltıcı etkinlik düzenledi. Yaygınlaştırma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için, fikri Çıktılar tamamlandıktan sonra etkinlikler gerçekleştirildi (toplam katılımcı sayısı = 37). Bu çoğaltıcı etkinlikler, Coventry Üniversitesi’nden proje ekibi üyeleri tarafından planlandı, organize edildi ve yürütüldü.

Mart 2022’deki ilk etkinliğin amacı projeyi ve çevrimiçi kurslarını Avrupa’nın dört bir yanından 13 öğretmenden oluşan bir gruba tanıtmaktı. Nisan 2022’deki ikinci etkinlik ise sabah ve öğleden sonra oturumu olmak üzere iki bölümden oluştu.

İkinci etkinliğin sabah oturumu açılış konuşmalarıyla başladı: Prof.Dr. Sylverster Arnab etkinliği başlatarak bir açılış konuşması yaptı. Ardından çağrılı konuşmacılar konuşmalarını gerçekleştirdir. Post-Dijital üzerine bir sunum yapan Profesör Gary Hall ve ardından Kritik Dijital Okuryazarlıklar üzerine bir sunum yapan Helen Beetham etkinlikte yer aldı. Her iki açılış konuşması da dijital okuryazarlık ve akıcılıkların önemine değindi. Profesör Jonathan Shaw ve Dr. Daniel Villar-Onrubia daha sonra projeyi ve sonuçlarını sunmaya devam ettiler ve katılımcıların keşfetmesi için E-DigiLit sonuçlarını vurguladılar. Bu, dijital okuryazarlık ve akıcılık üzerine bir tartışma panelinin yapılmasına katkı sağladı. Katılımcılara ayrıca E-DigiLit kursu hakkında bilgi içeren bir broşür ve çevrimiçi Moodle içeriğine bağlantı verildi. Öğleden sonraki oturum, Profesör Sylvester Arnab’ın başkanlık ettiği ve 3 uzman panel üyesiyle Pandemi Yoluyla Dijitalde Aktif Öğrenmeyi tartışmak üzere dijital okuryazarlıklara pratik bağlantı ve çevrimiçi platformlarda öğretme ve öğrenme için yaratıcı araçların kullanımına ilişkin bir panel oturumu ile başladı.

Oturumun sonunda, gün içinde paylaşılan bilgilerin pekiştirildiği bir kapanış oturumu gerçekleştirildi, dinleyicilerden gelen yorum ve sorular alındı ​​ve doldurulmak üzere anketler dağıtıldı.

24’ü olmak üzere toplam kayıtlı katılımcı sayısı 68 idi. Tüm materyaller E-DigiLit Projesi logosu, Erasmus+ programı ve ortak kurumlar ile basılmıştır.

Katılımcıların etkinliklere çok ilgi gösterdiklerini ve aktif olarak yer aldıklarını belirtmek önemlidir. Kursun ve eğitim materyallerinin gelecekteki kullanımı için birçok soru ve öneriler alındı.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png