Slider

O Projektu

O Projektu

Erasmus +KA203 Unapređenje digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima (E-DigiLit) -2019-1-TR01-KA203-076155

Europska komisija je u svom planu rada istaknula digitalnu pismenost kao jednu od kompetencija bez kojih informatičko društvo ne može. Tako je i turska Nacionalna agencija za visoko obrazovanje također započela s poticanjem razvoja digitalnih vještina u kontekstu digitalne transformacije visokog obrazovanja. Sveučilište Dokuz Eylül je okupilo institucije visokog obrazovanja u Europi koje se susreću sa sličnom problemima i potaknulo ovaj projekt. Konzorcij projekta E-DigLIt je usmjeren na potrebe studenata visokih učilišta za unapređenje sposobnosti snalaženja u digitalnom društvu. Ciljevi projekta su:

✓ Kreirati okruženje za učenje koje omogućava razvoj digitalne pismenosti
✓ Unaprijediti digitalnu pismenost studenata na visokim učilištima
✓ Doprinjeti jačanju kapaciteta visokih učilišta za razvoj digitalne pismenosti
✓ Omogućiti lakši pristup izvorima koji se odnose na digitalnu pismenost

U sklopu projekta studentima će biti ponuđen i izborni predmet Digitalna pismenost s pripadajućim nastavnim materijalima (video). Nastavnicima na ovom predmetu bit će na raspolaganju kurikulum i online priručnik. E-DigiLit projektom, u trajanju od 30 mjeseci, unaprijedit će se vještine digitalne pismenosti studenata visokih učilišta planiranjem i akademskim pristupom. Ovaj projekt će pripremiti studente za promjenjivo tržište rada i aktivno sudjelovanje u raznovrsnijem, mobilnom, digitalnom i globalnom društvu. S druge strane, kapacitet sveučilišta će biti unaprijeđen i suradnja između projektnih partnera će ojačati zahvaljujući sastancima licem u lice i sastancima na daljinu.