Inicijalni projektni sastanak je održan u Izmiru 16.-17. siječnja 2020. godine i bio je uspješan. Organiziralo ga je Sveučilište Dokuz Eylül, a sudjelovali su predstavnici svih partnera. Na tom su sastanku partneri predstavili institucije iz kojih dolaze, čime se postiglo bolje razumijevanju i komunikacija među partnerima. Nadalje, Sveučilište Dokuz Eylül i APEC agencija za projektni konzalting u području obrazovanja doprinijeli su jasnom razumijevanju zadataka usmjerenih na pripremu materijala. Odlučeno je da se provedu dvije ankete i pripremi kurikulum izbornog predmeta.