Članovi projektnog tima “E-DigiLit – Enhancing Digital Literacy of University Students” (hrv. “E-DigiLit – Unapređenje digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima”) s Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, financiranog iz programa Erasmus+ KA203, održali su prezentaciju rezultata projekta (pregled kurikuluma, nastavnih materijala i vodiča za nastavnike za tečaj Digitalna pismenost, te Moodle sustava koji podržava provođenje) za širu javnost i zainteresirane dionike.

Prezentacija je održana 8. travnja 2022. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Događaju je prisustvovalo preko 100 sudionika – učenika, nastavnika i osoblja srednjih škola, osoblja dječjeg vrtića Varaždin, Varaždinske županije, agencija, centara, te drugih obrazovnih institucija.

Uz pozdravnu riječ dekanice Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep, prezentaciju aktivnosti i rezultata projekta održali su prof. dr. sc. Valentina Kirinić, prof. dr. sc. Dragutina Kermek, doc. dr. sc. Matija Novak i Antonela Čižmešija, mag. inf. Pozvana predavanja održala su dva pozvana predavača: Žarko Čižmar, izvršni direktor Telecentra, te red. prof. dr. Marjan Krašna s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru. 

Uz promoviranje digitalne pismenosti na sveučilištima i šire, cilj ovog događaja bio je prikupljanje prijedloga o mogućim načinima promoviranja i primjene rezultata projekta u društvu odnosno svim institucijama u vertikali obrazovanja, javnoj upravi te institucijama koje se bave cjeloživotnim obrazovanjem. 

Projekt je započeo u rujnu 2019. godine s ciljem podizanja razine digitalne pismenosti studenata uključenih u tercijarno obrazovanje. Koordinator projekta je Sveučilište Dokuz Eylül (TURSKA), a partneri su Fundacion Unıversitaria San Antonio (ŠPANJOLSKA), Sveučilište Coventry (UJEDINJENO KRALJEVSTVO) i Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu (HRVATSKA).

Završna konferencija EDigiLit projekta