Mjesto održavanja: Disruptive Media Learning Lab, Frederick Lanchester Library, Coventry University, Gosford Street, Coventry, CV1 5DD and Frank Whittle Building, Coventry University, 3 Gulson Road, Coventry, CV1 2JH

Datum održavanja: 28.03.2022. i 21.04.2022.

Sveučilište Coventry održalo je dva događaja sa multiplikacijskim učinkom projekta E-DigiLit tijekom ožujka i travnja 2022. s općim ciljem dijeljenja i širenja intelektualnih rezultata koji su razvijeni tijekom trajanja projekta. Kako bi se maksimizirao diseminacijski potencijal, događaji su organizirani nakon što su intelektualni rezultati završeni (ukupni broj sudionika = 37). Ove događaje sa multiplikacijskim učinkom planirali su, organizirali i proveli članovi tima Sveučilišta Coventry.

Prvi događaj u ožujku 2022. održan je s ciljem predstavljanja projekta i njegovih online tečajeva grupi od 13 nastavnika iz cijele Europe. Drugi događaj, održan u travnju 2022. sastojao se od dva dijela, jutarnjeg i poslijepodnevnog. Jutarnja sesija započela je uvodnim izlaganjima: profesor Sylverster Arnab otvorio je događaj i održao uvodni govor. Zatim je predstavio glavne govornike, profesora Garyja Halla koji je održao prezentaciju Post-Digital, a zatim je Helen Beetham održala prezentaciju Critical Digital Literacies. Oba su pozvana predavača detaljno izložila važnost digitalne pismenosti i fluidnosti. Profesor Jonathan Shaw i dr. Daniel Villar-Onrubia zatim su predstavili projekt i njegove rezultate, s naglaskom na ishodima E-DigiLit-a koje sudionici mogu samostalno istražiti. To je dovelo do panela za raspravu (*stručni paneli uključujući člana studentskog panela) o digitalnoj pismenosti i fluidnosti. Sudionici su također dobili letak koji sadrži informacije o tečaju E-DigiLit i poveznicu na online sadržaj na Moodle-u. Poslijepodnevna sesija započela je panel raspravom kojom je predsjedao profesor Sylvester Arnab sa 3 stručna člana koji su raspravljali o temi Active Learning on the Digital through the Pandemic te praktično povezali temu sa digitalnom pismenošću i korištenjem kreativnih sredstava za učenje i poučavanje na digitalnim platformama. Na kraju je održana sesija na kojoj su objedinjene informacije iznesene tog dana, saslušani su komentari i pitanja publike te podijeljeni upitnici.

Ukupan broj registriranih sudionika je bio 68, od kojih je 24 prisustvovalo. Svi materijali su bili ispisani sa logom projekta E-DigiLit, programa Erasmus+ te partnerskih institucija.

Važno je napomenuti da su sudionici bili vrlo zainteresirani i aktivno uključeni u događanja. Imali su puno pitanja i prijedloga za buduću uporabu tečaja i edukativnih materijala.

Na kraju događaja, upitnik sa 3 pitanja je bio podijeljen sudionicima. Pitanja su bila:

Konferencija mi je pomogla da osvijestim sljedeće dimenzije digitalne pismenosti (DL): 1. Kako koristiti digitalnu pismenost u nastavi 2. Nove metode i tehnike za podršku digitalne pismenosti 3. Kako koristiti kreativna sredstva za digitalno poučavanje, 4. Ideje o tehnikama procjene, 5. Korištenje digitalnih platforma za podršku digitalnoj pismenosti 6. Nova znanja i vještine povezane sa digitalnom pismenosti, 7. E-DigiLit kurikulum, 8. E-DigiLit vodič za nastavnike. Likertova ljestvica: Potpuno se ne slažem (1), Ne slažem se (2), Niti se slažem niti se ne slažem (3), Slažem se (4), Potpuno se slažem (5).

  1. Molimo ocijenite primjerenost sljedećih elemenata: 1. Trajanje konferencije, 2. Sadržaj konferencije, 3. Ukupna učinkovitost konferencije. Likertova ljestvica: vrlo loše (1), loše (2), neutralno (3), dobro (4), vrlo dobro (5).
  2. Ako imate bilo kakve primjedbe ili prijedloge, napišite – pitanje u slobodnom obliku.

Prvo pitanje dobilo je pozitivne povratne informacije sa osviještenosti o dimenzijama digitalne pismenosti koje su u prosjeku označene sa “Slažem se”. Prema prikupljenim odgovorima većina sudionika je bila zadovoljna elementima organizacije konferencije/događaja (2. pitanje) što je u prosjeku također ocijenjeno kao „Dobro“. U trećem pitanju sudionici su koristili riječi ‘pristupačno’, ‘ugrađivanje’, ‘opipljivo’, ‘teorijsko’, ‘relevantno’ i ‘praktično’.