27.06.2022 – 28.06.2022 – Ankara

Ankara final meeting

Završni sastanak projekta E-DigiLit bio je obuhvatio je “Rezultati događaja s multiplicirajućim učinkom”, “Izborni predmet”, “LMS” I “Diseminacija” prezentacije uz sudjelovanje projektnih timova iz Ujedinjenog Kraljevstva, Hrvatske, Španjolske i Turske u Ankari.