E-DigiLit çoğaltıcı etkinlikler kapsamında  “E-DigiLit Dijital Okuryazarlık Konferansı” 13.05.2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.  Konferansta, çağrılı konuşmacı Doç.Dr. Fırat SARSAR “Yeni Normal, Yeni
Okuryazarlık: Medya Okuryazarlığı ve Dijital Okuryazarlık” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca proje ekibinden Prof.Dr. Ercan AKPINAR, Prof.Dr. Bahar BARAN, Dr.Öğr. Üyesi Kürşat ARSLAN ve Dr. Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ, dijital okuryazarlık, E-DigiLit Projesinin fikri çıktıları, öğrenme yönetim sistemi, oyunlaştırma araçları ve pilot çalışma sonuçlarını dinleyicilerle paylaşmıştır. Konferansa 236 katılımcı yüz yüze katılmıştır. Konferans aynı zamanda sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak çevrimiçi katılımcılar tarafından da izlenmiştir. Konferans sonunda Prof.Dr. Ercan AKPINAR Avrupa Birliği’ne, Türkiye Ulusal Ajansı’na, üniversitemiz rektörlüğüne ve Buca Eğitim Fakültesi’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmuştur.