E-DigiLit projesine ilişkin Zagreb Üniversitesi proje ekibinin üyeleri, proje sonuçlarını (müfredat, öğretim materyalleri ve rehber kitabı ) sundular. Katılımcılar ve ilgili paydaşlar için Dijital Okuryazarlık kursu kılavuzları ve projenin uygulanmasını destekleyen Moodle sistemi tanıtılmıştır.

Etkinlik 8 Nisan 2022’de Varaždin’deki Faculty of Organization and Informatics’de gerçekleştirildi. Etkinliğe 100’den fazla katılımcı katıldı. Bu katılımcılar orta okullardan öğrenciler ve öğretmenler, Varaždin anaokulu ve ortaokul personeli, Varaždin İlçesi, ajanslar, merkezler ve diğer eğitim kurumlarıydı.

Faculty of Organization and Informatics Dekanı Prof. Dr. Nina Begičević Ređep’in açılış konuşmasının ardından proje ekibi üyeleri Prof. Valentina Kirinić, Ph.D., Prof. Dragutin Kermek, Ph.D., Yrd. Doç. Matija Novak, Ph.D. ve Antonela Čižmešija, M. Inf. içerikleri sundu. Ayrıca Telecenter CEO’su Žarko Čižmar ve Maribor Üniversitesi Sanat Fakültesi’nden Prof. Marjan Krašna, Ph.D. davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Bu etkinliğin amacı, üniversitelerde ve daha geniş bir alanda dijital okuryazarlığı teşvik etmenin yanı sıra, toplumda ve eğitimle ilgili tüm kurumlarda, kamu idaresinde ve yaşam boyu eğitimle uğraşan kurumlarda proje sonuçlarının tanıtılması ve uygulanmasının olası yolları hakkında fikir paylaşımı olarak değerlendirilmektedir.

Završna konferencija EDigiLit projekta