Proje Ekibi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ- TÜRKİYE

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin üçüncü en büyük şehri olan İzmir’de 1982’de kurulan bir devlet üniversitedir. Yüksek eğitimde 30 yıldan fazla tecrübesi ile, üniversite, Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin bölgesel ağının merkezini temsil etme avantajına sahiptir. Öğrenci, akademik ve idari personel sayısı bakımından, Ege Bölgesi’ndeki en büyük üniversitedir. DEÜ, 14 fakülte, 10 enstitü ve yüksekokul, 3 okul, devlet konservatuarı, 7 meslek okulu, 54 araştırma merkezi ile büyümeye devam eden dinamik bir üniversitedir. Ayrıca, Üniversite, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) bünyesinde barındırır.

www.deu.edu.tr

ZAGREB ÜNIVERSİTESİ – HIRVATİSTAN

Bilişim ve Organizasyon Fakültesi (FOI), 3.000 öğrenci ve 140 çalışan ile Zagreb Üniversitesi’ne ait olan orta düzeyde bir fakültedir. 50 yıldır aktif olan, bilişim teknolojisi ve bilişim bilimlerinde eğitim sağlayan, Hırvatistan’ın önde gelen yüksek eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir. UNIZG (1669) 33 fakülte ve sanat akademisinden oluşan, SE Avrupa’daki en eski ve en büyük üniversitedir. UNIZG, 70.000’in üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktara öğrencileri ile öğretim veren, Hırvatistan’ın araştırma kurumu ve SE Avrupa’daki en önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Bilişim ve Organizasyon Fakültesi, yapılan öneriye bağlı olarak aşağıdaki araştırma alanlarında güçlüdür: bilgi sistemleri ve bilgi teknolojisi, e-öğrenme ve açık yazılım, karar verme ve proje yönetimi. FOI ayrıca, tüm kursların LMS Moodle kullanılarak karma öğrenim olarak öğretilmesi gerektiğini ortaya koyan E-öğrenme stratejisini (2008) benimseyen Hırvatistan’ın ilk fakültesi olmuştur.

www.unizg.hr

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – İSPANYA

UCAM, 20 yılı aşkın bir geçmişe ve 30 seçkin Avrupa programına, 52 yüksek lisans programına, 4 doktora programına ve diğer alanlarda 16.000’den fazla öğrenciye sahip özel bir üniversitedir. UCAM ayrıca modern bir uzaktan eğitim sistemi sunmaktadır. Öğretim yöntemi, sınıf başına düşen öğrenci sayısının azalması ve her öğrenci için kişisel bir öğretmen ile kişiselleştirilmiş bir ilgiye dayanmaktadır. Büyük bölgesel, ulusal ve çok uluslu şirketlerle işbirliği içinde her bir programdaki piyasa gerekliliklerine, kurum ve kuruluşlardaki zorunlu stajlara ve araştırma programlarına uyarlanmış çalışma planları ile iş dünyası ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. İnsan toplumunun bir bütün olarak geliştirilmesi amacıyla modern dünya ile iletişim içinde olan bir kurumdur. Her öğrenci için, daha az sayıda öğrenci ve kişisel öğretmen ile kişiselleştirilmiş ders imkanı sunmaktadır. UCAM, değerlerini akademik konular, gönüllü projeler, toplantılar, kongre ve seminerler aracılığıyla paylaşmaktadır.

www.ucam.edu

COVENTRY ÜNİVERSİTESİ – BİRLEŞİK KRALLIK

Coventry Üniversitesi dinamik, küresel, girişimci bir üniversitedir. Araştırmalar aracılığıyla dış kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır ve öğrencileri bir öğrenme topluluğunda ortak olarak dahil etmektedir. Coventry Üniversitesi’nin tarihi, Coventry Tasarım Koleji olarak bilinen 1843 yılına kadar dayanır. Üniversite, özellikle son 15 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Üniversite şu anda 25.000 öğrenciye eğitim vermektedir ve yaklaşık 1000 tam zamanlı akademik personel de dahil olmak üzere 3000’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Üniversite genelinde yenilikçi pedagoji ve teknoloji destekli öğrenmede araştırma ve geliştirme uzmanlığından faydalanan Coventry Disruptive Media Learning Lab (DMLL) ve Serious Games Institute (SGI) oyun tabanlı öğrenme AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. DMLL taraından H2020 İşaretleme Projesi (ICT-20-2015) yürütülmektedir, H2020 C4R Projesinde (ICT-10-2015) ve üç Erasmus + projesinde (MUSE, OpenMED, EduHack ve Jovital) ortaklık yapmaktadır. DMLL’deki kilit noktalar (araştırma, geliştirme ve yenilik) yenilikçi öğretme ve öğrenme için uyarlanabilir ve yaygın öğrenme ile oyunlaştırmadır. COVUNI’nin DMLL’si, oyun tabanlı öğrenme, oyunlar, oyunlaştırma gibi eğlenceli, açık ve yenilikçi eğitim için çalışmalar yapmaktadır. COVUNI’nin uzmanları, oyunlaştırma alanında önde gelen uzmanlardır.

www.coventry.ac.uk

APEC – TÜRKİYE

Gelişmiş Proje Eğitimi Danışmanlığı (APEC) bir proje ve eğitim danışmanlığı şirketidir. APEC, ağırlıklı olarak 21. Yüzyıl Becerileri eğitimine odaklanan, eğitim programları tasarlayan, mesleki standartları geliştiren ve Avrupa Projelerini yöneten bir eğitim kurumudur. APEC, araştırmacılar, eğitmenler ve proje uzmanlarından oluşan 8 personele sahiptir. APEC, Kritik Düşünme, Problem Çözme ve Bilgi Okuryazarlığı dersleri dahil olmak üzere Ankara’daki birçok kolej için 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi vermektedir. Dijital Becerilerin kazanılması Bilgi Okuryazarlığı sınıflarının önemli bir parçasıdır. APEC ayrıca, genellikle işyerlerinde gerekli becerilere odaklanan, şirketlerin ve hedef grupların ihtiyaçlarına göre eğitim programları ve kursları da tasarlamaktadır. APEC, şirket çalışanları için ihtiyaç duyulan alanlarda da eğitim programı gerçekleştirmektedir. APEC diğer yandan, ilgili sosyal ortaklar ve profesyonel yetkinlik kurulu ile işbirliği içinde profesyonel standartlar geliştirir. APEC tarafından, Gençlik Liderleri ve Maden İşletmecilerinin mesleki yeterliliği ve standartları geliştirilmiştir. APEC, aynı zamanda Proje Yönetimi’nde deneyimlidir, GAP, süreç ve iş analizi gibi rekabetçi programların çoğunda projeler geliştirmekte ve yürütmektedir. Bu analizlerin sonuçlarına göre, APEC, Horizon 2020, FP7, CIP, LLP, Erasmus +, IPA ve Kalkınma Ajansı Programları tasarlar.

apecdanismanlik.com.tr