27.06.2022-28.06.2022

Kapanış Toplantısı -Ankara

E-DigiLit Projesi final toplantısı İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den proje ekibinin katılımıyla Ankara’da (yüz yüze) “Çoğaltıcı Etkinlik Sonuçları”, “Seçmeli Ders”, “ÖYS” ve “Yaygınlaştırma” sunumları ile tamamlandı.

02.06.2022

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 02.06.2022 tarihinde İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 10 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

18.02.2022

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 18.02.2022 tarihinde İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 16 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir 10 kişi, ayakta duran insanlar ve yazı görseli olabilir

03.12.2021

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 3 Aralık 2021 tarihinde İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 14 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

09.09.2021

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 09 Eylül 2021 tarihinde İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 13 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

4. Ulusötesi Proje Toplantısı

E-DigiLit projesinin 4. Ulusötesi Proje Toplantısı, 10 Haziran 2021’de Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dijital eğitim materyalleri, videolar, oyunlaştırma, LMS, öğretmen eğitimi, pilot uygulama, proje yönetimi ve projenin yaygınlaştırılması Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 17 araştırmacı tarafından tartışıldı.

05.03.2021

E-DigiLit projesinin online toplantısı 5 Mart 2021 tarihinde İngiltere, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 17 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

14.01.2021

E-DigiLit projesinin online toplantısı İngiltere, Hırvatistan ve Türkiye’den 15 araştırmacının katılımıyla 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.17.12.2020

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 17 Aralık 2020’de Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 13 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

This image has an empty alt attribute; its file name is meeting.png

27.11.2020 – 3. Sınır Ötesi Proje (çevrimiçi) Toplantısı

E-DigiLit projesinin 3. Sınır Ötesi (çevrimiçi) Toplantısı 27 Kasım 2020 tarihinde Zagreb Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Dijital eğitim materyalleri, proje yönetimi ve proje yaygınlaştırma ile ders planları konuları Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 19 araştırmacı tarafından tartışıldı.

This image has an empty alt attribute; its file name is meeting_3rd-1024x645.png

06.11.2020

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 6 Kasım 2020’de gerçekleştirildi. İ-zaman takvimi, ders planları ve uluslararası toplantı Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 18 araştırmacı tarafından tartışıldı.

This image has an empty alt attribute; its file name is meetin_6kasim-1024x692.jpg

18.09.2020

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 18 Eylül 2020’de yapıldı. Ders planları, ders içerikleri ve çevrimiçi rehber kitap konuları Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 15 araştırmacı tarafından tartışıldı.

This image has an empty alt attribute; its file name is meeting_18eylul-1024x475.png

23.06.2020 – 2. Sınır Ötesi Proje (çevrimiçi) Toplantısı

E-DigiLit projesinin 2. Sınır Ötesi çevrimiçi toplantısı 23 Haziran 2020 tarihinde Coventry Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. İlk çıktı “Seçmeli Ders Müfredatı” nın en önemli parçası olan öğrenme çıktıları, ders planları, bütçe özeti, iş-zaman takvimi düzenlenmesi, sosyal medya hesaplarının ve web sitesinin güncellenmesi konuları Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 12 araştırmacı tarafından tartışıldı.

This image has an empty alt attribute; its file name is 105455701_172584827586404_821189463213962273_o-1024x509.png

28.05.2020

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 28 Mayıs 2020’de gerçekleştirildi. Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 13 araştırmacı tarafından “Proje Yönetimi”, “Yaygınlaştırma”, “Müfredat” konuları tartışıldı.

This image has an empty alt attribute; its file name is 100817726_165328748312012_8190111795743031296_o-1024x591.jpg


05.05.2020

E-DigiLit projesinin çevrimiçi toplantısı 05.05.2020 tarihinde yapıldı. Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlığının Geliştirilmesi için hazırlanacak müfredat ve içerikle ilgili konular Birleşik Krallık, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 13 araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Ayrıca çalışma zaman çizelgeleri incelenmiş ve proje ile ilgili kararlar alınmıştır.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png

Başlama Toplantısı

Projenin başlangıç toplantısı 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde İzmir’de, proje ortak kurumlardan temsilcilerin tam katılımı ile Dokuz Eylül Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Başlangıç toplantısında ortaklar kurumlarını ayrıntılı bir şekilde sunmuş ve bu da ortaklar arasında iletişimi güçlendirmiştir. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi ve APEC Eğitim Danışmanlığı tarafından proje çıktılarını hazırlamak için görev dağılımları sunulmuştur. Ayrıca, iki anketin uygulanmasına ve seçmeli ders müfredatının hazırlanmasına karar verilmiştir.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png